Liturgie
voor
Zondag 8 november 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.A. Capellen
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 457: 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 89: 13 OB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119: 4 NB
Gebed
Zingen: Ontwaakt gij die slaapt: 1 en 4
Schriftlezing: 2 Koningen 2: 11 - 25
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 35: 1, 8 en 11 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 1: 1 en 3 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 73: 14 OB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: De last van depressie…
 
Welkom
Zingen: Psalm 121: 1, 2 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 423
Gebed
Zingen: Hemelhoog 433
Schriftlezing: Mattheüs 11: 25 - 40
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 46: 1 en 6 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 42: 1 en 5 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Kijk- en luisterlied
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 293: 1, 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 99: 1 en 2 OB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken