Liturgie
voor
Zondag 1 november 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Wie ben je in de praktijk
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 146: 5, 6, 7, 8 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 398
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 143: 1 en 8 NB
Gebed
Zingen: Psalm 85: 3 OB
Schriftlezing: MattheŁs 25: 31 - 46
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Hemelhoog 703
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 202
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 85: 3 en 4 NB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: God zorgt voor jou
 
Welkom
Zingen: Psalm 84: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 382
Gebed
Zingen: Hemelhoog 101
Schriftlezing: Johannes 6: 1 - 15
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Vijf broden en twee vissen
Verkondiging
Zingen: Psalm 146: 1, 3 en 5 OB
Kinderen terug in de kerk
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Dankgebed
Zingen: Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Kijk eens naar de vogels
Gedicht
Zingen: Hemelhoog 273
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 44: 1
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken