Liturgie
voor
Zondag 25 oktober 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Leven en laten leven
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 33: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 4
Lezing van de Wet
Zingen: Hemelhoog 183
Gebed
Schriftlezing: Exodus 20: 13
                     MattheŁs 5: 21 - 26
Lezing van zondag 40 uit de Heidelbergse Catechismus
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 112: 1 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 68: 7 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 25: 2 en 6 NB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Gods barmhartige knechten zijn
 
Welkom
Zingen: Psalm 75: 1 en 6 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 145: 3 NB
Gebed
Schriftlezing: MattheŁs 18: 21 - 35
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Hemelhoog 294
Verkondiging
Zingen: Psalm 103: 7 en 9 NB
Kinderen terug in de kerk
Lezing van het doopformulier
Zingen: Psalm 145: 5 NB
Doopgebed
Belijdenisvragen aan Erik en Elsina
Zegenen van Erik en Elsina
Zingen: Psalm 134: 3 OB
Overhandiging belijdenisgeschenken
Stellen van de doopvragen aan de ouders
Zingen: Hemelhoog 429
Kinderlied: Hemelhoog 77
Woord met en voor de kinderen
Bediening van de Heilige Doop
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 88: 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 456: 1
Zegen
Zingen: Lied 456: 3


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken