Liturgie
voor
Zondag 18 oktober 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. A. Hilbers
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 305: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 98: 1 en 2 OB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 33: 7 NB
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 11: 19 - 26
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 103: 2 en 9 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 481: 1 en 3
Kinderen terug in de kerk
Korte presentatie van het zendingswerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 79: 5 NB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. H. Folkers
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Opwekking 167
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 18: 1 en 9 NB
Gebed
Schriftlezing: Genesis 14: 14 - 15: 6
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 441: 12
Verkondiging
Zingen: Psalm 84: 5 en 6 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 16: 3 en 4 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 293: 1 en 4
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken