Liturgie
voor
Zondag 11 oktober 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Waar we voor leven…
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 18: 9 en 10 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 771
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119: 17 en 18 OB
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 22: 1 - 14
                     Romeinen 8: 28 - 30
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Hemelhoog 657
Zingen: Hemelhoog 77
Verkondiging
Zingen: Lied 78: 1 en 4
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 106: 2 en 22 NB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. A.C. van der Wekken
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Abraham wordt geroepen
 
Welkom
Zingen: Opwekking 464
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 121: 1, 2 en 4 NB
Gebed
Schriftlezing: Genesis 11: 26 - 12: 4
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Evang. Liedb. 263: 1 - 5
Verkondiging
Zingen: Lied 442: 1, 2, 3 en 4
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 149: 1 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 79: 5 NB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken