Liturgie
voor
Zondag 27 september 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. S.P. Roosendaal
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Het gebed dat God God laat zijn
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 684
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 427: 1 en 2
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 51: 5 NB
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 6: 9 -13
                     Mattheus 26: 36 - 39
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 86: 4 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 90: 1, 2 en 3
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 33: 6 en 11 OB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. M. Biewenga
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Psalm 117 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 91: 1
Gebed
Schriftlezing: Marcus 3: 20 - 35
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: GK lied 45: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Opwekking 687
Kinderen terug in de kerk
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 92: 1 en 6
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 133: 1 en 3 NB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken