Liturgie
voor
Zondag 20 september 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Verwacht het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam!
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 149: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 315
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 143: 10 OB
Gebed
Schriftlezing: Marcus 14: 22 - 26
                     Openbaring 19: 6 - 10
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 520: 1, 3, 4 en 5
Verkondiging
Zingen: Psalm 72: 9 en 11 OB
Kinderen terug in de kerk
Lezing 2e deel van het Avondmaalsformulier
Gebed
Zingen: Lied 476: 2
Geloofsbelijdenis
Rondgang van brood en wijn
Laatste deel van het Avondmaalsformulier
Zingen: Lied 476: 5
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 326
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Ere wie ere toekomt!
 
Welkom
Zingen: Lied 320: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 78: 2 NB
Gebed
Schriftlezing: Exodus 20: 12
                     Efeze 6: 1 - 6
Lezing van zondag 39 uit de Heidelbergse Catechismus
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 34: 4 en 5 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 427
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 479
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken