Liturgie
voor
Zondag 13 september 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is zondagsschool
Thema: Jezus' oproep om te strijden
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 95: 2 en 3 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 369
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 139: 14 NB
Gebed
Schriftlezing: Lucas 13: 22 - 30
Zingen: Psalm 81: 11 en 12 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 118: 10 OB
Lezing 1e deel van het Avondmaalsformulier
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 43
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Jezus' zien en omzien
 
Welkom
Zingen: Lied 14: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 378
Gebed
Schriftlezing: Lucas 7: 11 - 17
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 56: 4
Verkondiging
Zingen: Psalm 146: 3, 6 en 7 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 702: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 77: 6 en 8 OB
Zegen
Zingen: Hemelhoog 728


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken