Liturgie
voor
Zondag 6 september 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Kleine kinderen worden groot
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 100: 1, 2 en 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 257: 1 - 5
Lezing van de Wet
Zingen: Opwekking 461
Gebed
Schriftlezing: Hooglied 4: 1 - 16
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 148: 1 en 5 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 119: 4 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 75: 1 en 7 NB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J. Oosterbroek
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: De HEERE geeft wat Hij vraagt en vraagt wat Hij geeft
 
Welkom
Zingen: Opwekking 136
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 63: 2 en 3 NB
Gebed
Schriftlezing: Genesis 22: 1 - 19
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 484: 1, 3 en 4
Verkondiging
Zingen: Psalm 112: 1 en 2 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 138: 1 en 2 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 138: 3 en 4 OB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken