Liturgie
voor
Zondag 30 augustus 2015

StartzondagMorgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Jezus roept je!
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 92: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Laat de kind'ren …
De Tien Geboden
Zingen: Uw woord is een lamp / Psalm 119
Gebed
Schriftlezing: Lucas 6: 12 - 19
Zingen: Blij, blij mijn hartje is zo blij
Verkondiging
Zingen: Sta eens even op …
Zingen: Lied 434: 2 en 5br> Dankgebed
Kinderkoor The Happy Singers
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 79: 5 NB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.00 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Facebook
 
Welkom
Zingen: Psalm 106: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 228
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 9: 9 - 13
Zingen: My Lighthouse
Verkondiging
Zingen: Psalm 73: 9 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 773
Zingen: Opwekking 366
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 136: 1 en 3 OB
Zingen: Opwekking 733
Zingen: Psalm 136: 1 en 26 OB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken