Liturgie
voor
Zondag 23 augustus 2015



Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: br. B. Koerts
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Deel rijkelijk uit van Gods genade
 
In memoriam zr. G. Wijnholds
Zingen: Johannes de Heer 523
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 19: 3 en 4 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 2: 1 NB
Gebed
Schriftlezing: 1 SamuŽl 30: 7 - 26
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 43: 1 en 2 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 43: 4 en 5 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 124: 1 en 4 NB
Zegen






Middagdienst
Aanvang 16.30 uur
Voorganger: ds. J. Oosterbroek
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Opwekking 281
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 90: 6, 7 en 8
Gebed
Schriftlezing: Psalm 42 en 43
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 42: 3, 5 en 7 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 5: 6 en 7 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 444: 1, 2 en 3
Zegen














(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken