Liturgie
voor
Zondag 16 augustus 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Op "management-cursus" voor in Gods koninkrijk
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 399
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 110
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 105: 1, 17, 18 NB
Gebed
Schriftlezing: Exodus 18: 13 - 19: 6
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 32: 4 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 99: 4, 5, 8 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 686
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: God zorgt voor jou
 
Welkom
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 733
Gebed
Schriftlezing: Lucas 15: 11 -24
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Een parel in Gods hand
Verkondiging
Zingen: Opwekking 599
Kinderen terug in de kerk
Lezing van het doopformulier
Zingen: Lied 335: 1
Doopgebed
Vragen aan de ouders
Zingen: Lied 335: 5 en 6
Woord met en voor de kinderen
Zingen: Kinderopwekking 149
Bediening van de Doop
Zingen: Psalm 105:5 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen: Kinderopwekking 176
Zegen
Zingen: Kinderopwekking 185


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken