Liturgie
voor
Zondag 9 augustus 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.A. Capellen
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 456: 1 en 2
Stil gebed (staande)
Votum en groet
Zingen: Lied 327: 1 en 2
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 97: 7 OB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 27
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 322: 1, 4, 5 en 6
Verkondiging
Zingen: Psalm 27: 4 en 5 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 16: 6 OB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Het Licht der wereld ontmoeten
 
Welkom
Zingen: Psalm 27: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 327
Zingen: Psalm 103: 3 en 4 NB
Gebed
Schriftlezing: Johannes 7: 53 - 8: 12
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 33: 5 en 8 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 446: 1, 2 en 3
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Hemelhoog 648a
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 649
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 124: 4 NB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken