Liturgie
voor
Zondag 2 augustus 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: De hand op Gods troon
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 84: 1, 5 en 6 OB
Stil gebed (staande)
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 430
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119: 87 OB
Gebed
Schriftlezing: Exodus 17: 8 - 16
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 33: 4 en 7 NB
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 445
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Opwekking 773
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 583
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Dwaalleer in de gemeente? Wat is dat?
 
Welkom
Zingen: Psalm 119: 1 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Een wijs man bouwde …
Zingen: Hemelhoog 295
Gebed
Schriftlezing: 2 Petrus 2: 1 - 22
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 95: 3 en 5 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 86: 4 en 5 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 575
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68: 16 OB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken