Liturgie
voor
Zondag 26 juli 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Leven van Gods barmhartigheid
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 336
Stil gebed (staande)
Votum en groet
Zingen: Psalm 98: 2 en 3 OB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 103: 3 NB
Gebed
Schriftlezing: Exodus 16: 1 - 36
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 78: 8, 9 en 10 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 33: 2 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Opwekking 764
Inzameling van de gaven
Zingen: Lees je Bijbel bidt elke dag
Zingen: Psalm 145: 5 NB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Geloof blijft niet op de plank
 
Welkom
Zingen: Psalm 100: 1 - 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Zoals klei in de hand …
Zingen: Psalm 111: 6 NB
Gebed
Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1 - 21
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Uw woord is een lamp.. / Psalm 119: 53 en 86 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 89:7 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Opwekking 723
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68: 2 en 10 OB
Zegen
Zingen: Lied 456: 3


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken