Liturgie
voor
Zondag 19 juli 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: leesdienst o.l.v. br. Chris Groenewold
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Het bezoek van de koningin van Sjeba
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 OB
Stil gebed (staande)
Votum
Zingen: Opwekking 715
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119: 40 NB
Gebed
Schriftlezing: 1 Koningen 10: 1 - 13
                       MattheŁs 12: 38 - 42
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 145: 1 en 2 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 473: 1, 3, 4 en 10
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 710
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. M. Biewenga
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Psalm 105: 1 en 2 GK
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 105: 3 en 4 GK
Gebed
Lezen: Heidelbergse Catechismus zondag 26 en 27
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 105: 5 GK
Schriftlezing: Openbaring 7
Verkondiging
Lezen: Handelingen 22: 12-16
Zingen: Psalm 51: 4 NB
Lezen: Romeinen 6: 3 - 4
Zingen: Psalm 51: 1 en 3 NB
Lezen: EzechiŽl 36: 25 - 27
Zingen: Psalm 51: 5 NB
Kinderen terug in de kerk
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 87: 1, 2, 3, 4, 5
Dankgebed
Luisterlied: Sela - Doop
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 427
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken