Liturgie
voor
Zondag 12 juli 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: leesdienst o.l.v. br. Anno Raveling
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Zoeker wordt vinder
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 111: 1 en 6 NB
Stil gebed (staande)
Votum
Zingen: Psalm 87 : 1, 2, 3 en 4 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 131: 1, 2 en 3 NB
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 7: 7 en 8
                       Handelingen 12:24 - 13:12
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 119: 16 en 17 OB
Verkondiging
Zingen: Lied 254: 2, 3 en 4
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 134 NB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. R. den Hertog
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: God ontmoeten in de natuur
 
Welkom
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 245
Gebed
Schriftlezing: Genesis 27: 1 - 41
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 329: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Psalm 67: 1 en 3 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 89: 7 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 456: 1 en 2
Zegen
Zingen: Lied 456: 3


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken