Liturgie
voor
Zondag 5 juli 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: leesdienst o.l.v. br. Tom Veldhuis
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Slechts één ding verlangen
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 84: 1, 2 en 5 OB
Stil gebed (staande)
Votum
Zingen: Psalm 27: 1 en 2 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 25: 2 NB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 27
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 42: 1, 3 en 5 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 68: 2 en 10 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 314: 1, 3 en 4
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. M. Bergsma
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: God ontmoeten in de natuur
 
Welkom
Zingen: Lied 328: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 100: 1 en 3 NB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 29
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 29: 1 en 2 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 29: 4, 5 en 6 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 181
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 21: 1, 4 en 7
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken