Liturgie
voor
Zondag 28 juni 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is zondagschool
Thema: Wat met de zondag
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 118: 12 en 13 OB
Stil gebed (staande)
Votum en groet
Zingen: Psalm 84: 1 NB
Zingen: Opwekking 574
Lezing van de Wet
Zingen: Opwekking 126
Gebed
Schriftlezing: Deuteronomium 5: 13 - 15
Lezing van zondag 38 uit de Heidelbergse Catechismus
Verkondiging
Zingen: Psalm 92: 1 en 2 OB
Kinderen komen uit de zondagschool
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Presentatie en afscheid zondagschool
Zingen: Lied 78: 1, 2 en 3
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Geen kindernevendienst
Thema: Paulus' citytrip
 
Welkom
Zingen: Psalm 89: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 479: 1 en 4
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 17: 15 - 34
Zingen: Hemelhoog 258: 1 en 4
Verkondiging
Zingen: Psalm 105: 1 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 674
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 145: 2 NB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken