Liturgie
voor
Zondag 21 juni 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Bidden en zingen in de nacht
 
In memoriam br. Geert Wever
Zingen: Lied 444: 1
Stil gebed (staande)
Votum en groet
Zingen: Psalm 90: 1 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Hemelhoog 299: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 16: 16 - 34
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 465: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Psalm 42: 5 OB
Kinderen terug in de kerk
Lezing van het formulier Heilig Avondmaal
Gebed
Zingen: Lied 465: 3
Geloofsbelijdenis
Viering van het Heilig Avondmaal
Laatste deel formulier Heilig Avondmaal
Zingen: Lied 465: 5 Dankgebed
Luisterlied: Opwekking 486
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 OB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: De Drie-enige God zal het doen! Geloof en zie het!
 
Welkom
Zingen: Psalm 75: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 643
Gebed
Schriftlezing: Psalm 37: 4 - 6
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 733
Verkondiging
Zingen: Lied 14: 1 en 5
Kinderen terug in de kerk
Lezing van het Doopformulier
Zingen: Psalm 78: 2 NB
Doopgebed
Vragen aan de ouders
Zingen: Opwekking 736
Woord met en voor de kinderen
Kinderlied: God heeft jou gemaakt …
Bediening van de Heilige Doop
Zingen: Lied 291: 1
Uit het leven van Henk en Jakobien ..
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 407
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken