Liturgie
voor
Zondag 14 juni 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. A.J. van der Toorn
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Hemels huisbezoek
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 25: 2 en 6 NB
Stil gebed (staande)
Votum en groet
Zingen: Psalm 95: 1 en 2 OB
Lezing van het 1e deel van het formulier Heilig Avondmaal en de Wet uit Exodus 20
Zingen: Opwekking 350
Gebed
Schriftlezing: Richteren 1: 19 - 2: 5
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Schriftberijming 1
Verkondiging
Zingen: Lied 295: 1, 2, 3 en 5
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 95: 3 en 4 OB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Bediening van de Heilige Doop
Voorganger: ds. A.J. van der Toorn
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Leven door Gods Geest
 
Welkom
Zingen: Psalm 65: 1, 2 en 5 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Zingende gez. 301: 1, 4 en 5
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 43: 22 - 44: 5
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 69: 9 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 317
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 146: 3 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 710
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken