Liturgie
voor
Zondag 7 juni 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Geen kindernevendienst
Thema: In Koninkrijksgroei tegenstand
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 62: 1 en 4 NB
Stil gebed (staande)
Votum en groet
Zingen: Opwekking 176
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119: 86 OB
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 5: 12 - 42
Zingen: Psalm 2: 1 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 303: 2, 3 en 4
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 773
Zingen: Opwekking 704
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Bediening van de Heilige Doop
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor alle groepen
Thema: Generatie-loze trouw!
 
Welkom
Zingen: Psalm 96: 3 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Heer onze heer …
Gebed
Zingen: Psalm 119: 34 en 40
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Psalm 100
Verkondiging
Zingen: Psalm 100: 1 - 4 OB
Kinderen terug in de kerk
Lezing van het doopformulier
Zingen: Lied 334: 1
Gebed
Vragen aan de ouders
Zingen: Lied 334: 4
Woord met en voor de kinderen
Kinderlied: Kinderopwekking 1
Bediening van de Heilige Doop
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 14: 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Kinderopwekking 185
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken