Liturgie
voor
Zondag 31 mei 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. M. Biewenga
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 OB
Stil gebed (staande)
Votum en groet
Zingen: Psalm 84: 3 en 4 OB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 84: 5 en 6 OB
Gebed
Schriftlezing: 1 Korintiėrs 1: 10 - 13
Zingen: Opwekking 167: 1
Schriftlezing: 1 Korintiėrs 12
                       Hosea 14: 2 - 10
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 167: 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Lied 249
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 623
Zingen: Opwekking 126
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: De Naam aller namen
 
Welkom
Zingen: Psalm 105: 1, 17 , 18 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 116: 1,2,3,10 OB
Gebed
Zingen: Opwekking 488
Schriftlezing: Exodus 20: 7
                       Mattheüs 5: 14 - 16
Lezing van zondag 36 en 37 uit de Heidelbergse Catechismus
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 135: 1 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 61: 3 en 5 NB
Kinderen terug in de kerk
Gebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: U bent de God .. (Sela)
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Evangelische Liedbundel 381: 1, 2 en 3
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken