Liturgie
voor
Maandag 25 mei 2015 (tweede pinksterdag)Aanvang 9.30 uur
Meditatie: ds. W.C.van Slooten
Muzikale medewerking: Fosfour
 
Zingen: Zingen: Zingen: Opwekking 573
Welkom
Gebed
Zingen: Zingen: Lied 477 (LB)
Zingen: Gezang 158 (GKB)
Schriftlezing: EzechiŽl 47: 1 - 12
Zingen: Zingen: ELB 147: 1, 5 en 6
Zingen: Gezang 105: 1, 2 en 3 (GKB)
Meditatie
Zingen: Opwekking 459
Zingen: Opwekking 642
Inzameling van de gaven voor Jemima
Zingen Opwekking 609
Gods zegen
Zingen Opwekking 710
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken