Liturgie
voor
Zondag 24 mei 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Als de dauw
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 92: 1, 7 en 8 NB
Stil gebed (staande)
Votum en groet
Zingen: Johannes de Heer 132: 1, 3 en 5
Lezing van de Wet
Zingen: Lied 463: 1, 4 en 5
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 2: 1 - 13
                       Hosea 14: 2 - 10
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 65: 5 en 6 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 388
Kinderen terug in de kerk
Zingen: Psalm 133: 2 OB
Dankgebed
Zingen: Psalm 143: 10 OB
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 334
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Er is hoop
 
Welkom
Zingen: Psalm 75: 1 en 6 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 304: 1 en 3
Gebed
Zingen: Opwekking 488
Schriftlezing: Romeinen 8: 16 - 30
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 337
Verkondiging
Zingen: Lied 293: 1 en 2
Kinderen terug in de kerk
Formulier Heilige Doop volwassenen
Gebed
Doop en belijdenis
Zegenen van de jong-belijdende leden
Zingen: Psalm 134: 3 OB
Overhandiging belijdenisgeschenken
Zingen: Opwekking 124
Bijdrage van de jong-belijdende leden
Zingen: Opwekking 347
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 OB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken