Liturgie
voor
Zondag 17 mei 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Gods gemeente weiden Ö Een feest van herkenning en een feestelijk verlangen?
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 122: 1 en 2 NB
Stil gebed (staande)
Votum en groet
Zingen: Opwekking 720
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 19:7 OB
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 20: 17 - 38
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 713
Verkondiging
Zingen: Lied 474: 1
Kinderen terug in de kerk
Formulier bevestiging ambtsdragers
Zingen: Psalm 87: 4 OB
Vragen aan de aantredende broeders
Dankgebed
Inzegening
Zingen: Psalm 134: 1 en 3 OB
Afscheid van de aftredende broeders
Aanspraak gemeente
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 89: 7 OB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. A.C. van der Wekken
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Jezus pleit voor ons!
 
Welkom
Zingen: Opwekking 654
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 24: 4 en 5 NB
Gebed
Schriftlezing: HebreeŽn 7: 15 - 8: 2
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 231: 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Lied 234: 1 en 2
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 42
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 OB
Zegen
Zingen: Lied 231: 4


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken