Liturgie
voor
Donderdag 14 mei 2015
HEMELVAARTSDAGMorgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: Ds. W.C. van Slooten

Welkom
Zingen: Psalm 72: 5 en 6 NB
Stil gebed
Votum en groet
Luisteren naar The Happy Singers
Gebed voor de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest
Schriftlezing: Marcus 16: 19 - 20
                       HebreeŽn 1: 1 - 13
Zingen: Psalm 21: 5 en 13 OB
Verkondiging: Jezus is onze hemelse Koning
Meezing- en luisterlied: Opwekking 681
Zingen: Lied 231: 1, 2 en 3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisteren naar The Happy Singers
Zegen
Zingen: Opwekking 366
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken