Liturgie
voor
Zondag 10 mei 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: De kinderen bij Jezus brengen
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 123
Stil gebed (staande)
Votum
Zingen: Opwekking 553
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 25: 4 en 6 NB
Gebed
Schriftlezing: Jozua 24: 1 - 28
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Eens brachten de moeders ..
Verkondiging
Zingen: Psalm 89: 2 en 7 OB
Kinderen terug in de kerk
Gedicht
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 143: 10 OB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J.P. Rozema
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Liefde kent geen vrees
 
Welkom
Zingen: Psalm 138: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 465: 1 en 2
Gebed
Zingen: Psalm 116: 1 en 2 NB
Schriftlezing: 1 Johannes 4: 7 - 5: 3
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 116: 3 en 6 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 465: 4 en 5
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 145: 5 en 6 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 476: 5
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken