Liturgie
voor
Zondag 3 mei 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Meditatie: br. B. Koerts
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Sterk je in de Heer!
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 42: 1 en 2 NB
Stil gebed (staande)
Votum
Zingen: Lied 427: 7 en 8
Lezing van de Wet
Zingen: Opwekking 125
Gebed
Schriftlezing: 1 SamuŽl 30: 1 - 6
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 25: 8 en 9 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 640
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 42: 3 en 5 OB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. J. Boels
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Gebeurt er nog wat?
 
Welkom
Zingen: Lied 328: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalmen voor nu 84
Gebed
Schriftlezing: MattheŁs 13: 24 - 30
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 36: 2 en 3 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Gereformeerd Kerkboek 161
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 354
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken