Liturgie
voor
Zondag 26 april 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Meditatie: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: God ZELF dienen
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 444: 1 en 2
Stil gebed (staande)
Votum en groet
Zingen: Opwekking 464
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119: 17 OB
Gebed
Schriftlezing: Exodus 20: 1 - 6
                       Jesaja 44: 6 - 10
Lezing van zondag 35 uit de Heidelbergse Catechismus
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 78: 1 en 2 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 25: 2 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 100: 2 en 4 OB
Zegen
Zingen: Lied 411: 1 en 6


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Niet zien, wel geloven
 
Welkom
Zingen: Psalm 75: 1 en 7 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 69
Gebed
Zingen: Lees je Bijbel, bidt elke dag
Schriftlezing: Johannes 20: 24 - 29
Zingen: 'k Stel mijn vertrouwen
Verkondiging
Zingen: Lied 293: 1 en 2
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Gedicht
Zingen: Is je deur nog op slot
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 150: 1 en 2 NB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken