Liturgie
voor
Zondag 19 april 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Meditatie: ds. J. Huisman
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Jona vlucht weg van de Here, maar de Here houdt hem vast
 
In memoriam br. J. Buurma
Zingen: Opwekking 244
Stil gebed (staande)
Votum en groet
Zingen: Psalm 81: 12, 13, 15 OB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 69: 1 NB
Gebed
Schriftlezing: Jona 1
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Alles wordt nieuw 12: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Psalm 107: 11 - 14 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 86: 5 OB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: 100% voor de Heere, onze God (het 1e gebod)
 
Welkom
Zingen: Psalm 135: 3, 8, 10 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 375
Gebed
Schriftlezing: Exodus 20: 1 - 3
                       Psalm 81: 1 - 11
Lezing van zondag 24 uit de Heidelbergse Catechismus
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 81: 7, 8, 9, 11 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 48: 6 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68: 10 OB
Zegen
Zingen: Psalm 99: 4 en 8 OB


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken