Liturgie
voor
Zondag 12 april 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Meditatie: ds. W.C.van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Evangeliseren? Een way of life
 
Welkom
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 66: 3 en 5 NB
Stil gebed (staande)
Votum en groet
Zingen: Opwekking 273
De wil van de Heere
Zingen: Kinderopwekking 145
Gebed
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1 - 12
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 116: 6 en 8 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 135: 10 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Evangelische Liedbundel 218
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J. Oosterbroek
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Verlang naar de zuivere melk van het Woord
 
Welkom
Zingen: Opwekking 47
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 NB
Gebed
Schriftlezing: 1 Petrus 2
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 330: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Psalm 68: 10 en 16 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 5: 6 en 7 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 138: 1 en 3 OB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken