Liturgie
voor
Maandag 6 april 2015 (tweede paasdag)Aanvang 9.30 uur
Meditatie: ds. W.C.van Slooten
Muzikale medewerking: Fosfour
 
Zingen: Zingen: Evangelische Liedbundel 122: 1 en 2
Welkom
Optreden Fosfour
Gebed
Zingen: Opwekking 446
Schriftlezing: Johannes 20: 19 - 22
Zingen: Lied 182: 1 en 6
Optreden Fosfour
Meditatie met als thema: Paasvrede
Luisteren naar en meezingen met het combo:
Opwekking 574
Opwekking 575
Dankgebed
Fosfour zingt het 'Onze Vader'
Optreden Fosfour
Inzameling van de gaven voor Hoop voor AlbaniŽ
Zingen Opwekking 213
Gods zegen
Zingen Opwekking 602
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken