Liturgie
voor
Zondag 5 april 2015 (eerste paasdag)Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C.van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Jezus leeft! Ook voor jou?
 
Het koper-ensemble speelt
Welkom
Zingen: Johannes de Heer 25: 1 - 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 118: 9 en 10 NB
Lezen van de Wet
Zingen: Psalm 119: 66 NB
We luisteren naar Anima Mea
Gebed
Schriftlezing: Lucas 24: 1 - 12
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Hij leeftÖ
Verkondiging
Zingen: Lied 217: 1
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
We luisteren baar Anima Mea
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 71
Zegen
Het koper-ensemble speelt


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: student S. Griffioen
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Paasboodschap met perspectief
 
Welkom
Zingen: Opwekking 47
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 221: 1, 2 en 3
Gebed
Schriftlezing: Johannes 20: 1 - 18
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 81: 1, 3, 4 en 8
Verkondiging
Zingen: Psalm 98: 1 en 2 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 72: 8 en 11 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 430
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken