Liturgie
voor
Vrijdag 3 april 2015 (Goede vrijdag)Aanvang 19.30 uur
Voorganger: ds. W.C.van Slooten
Thema: Het gescheurde voorhangsel voorbij
 
Welkom
Zingen: Psalm 65: 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Evangelische Liedbundel 298
Gebed voor het Woord
Schriftlezing: MattheŁs 27: 33 - 56
                       HebreeŽn 10: 19 - 24
Verkondiging
Zingen: Psalm 85: 1 en 4 OB
Lezing 2e deel formulier HA
Gebed
Zingen: Lied 183: 1 en 3
Geloofsbelijdenis (staande)
Rondgang van het brood en de wijn
Laatste deel van het Avondmaalsformulier
Dankzegging en gebed
Zingen: Enige gezangen 18: 1
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 118: 10 OB
Zegen(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken