Liturgie
voor
Zondag 29 maart 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. A.C. van der Wekken
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Lied 177: 1, 6 en 7
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 OB
Woorden voor onderweg
Zingen: Psalm 130: 2 en 4 OB
Gebed voor het Woord
Schriftlezing: Johannes 18: 1 - 11
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 86: 4 en 7 NB
Lezing 1e deel formulier HA
Zingen: Lied 259: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Lied 317: 1 en 2
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 79: 5 NB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. A.C. van der Wekken
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: God heeft het laatste Woord
 
Welkom
Zingen: Lied 314: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 146: 1, 3 en 8 OB
Gebed
Schriftlezing: Jona 4
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 103: 1 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 145: 3 en 5 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 304: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 304: 3
Zegen
Zingen (staande): Lied 314: 4


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken