Liturgie
voor
Zondag 22 maart 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W. C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Talentvol voor Jezus' koninkrijk
 
Welkom
Zingen: Psalm 33: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 769
Lezen van de Wet
Zingen: Lied 177: 1, 3 en 6
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 25: 14 - 30
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 67: 3 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 706
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 103: 2 en 9 NB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W. C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Bekering? Wat heb je ermee?
 
Welkom
Zingen: Psalm 95: 3 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: We zullen opstaan …
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 6: 1 - 14
Lezing van zondag 33 uit de Heidelbergse Catechismus
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 764
Verkondiging
Zingen: Psalm 119: 24 en 83 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: POpwekking 392
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 43: 4 OB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken