Liturgie
voor
Zondag 15 maart 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. A. Wagenaar
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Jezus… De weg naar het licht / het zicht!
 
Welkom
Zingen: Psalm 92: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 145: 1 en 3 NB
Lezen van de Wet
Zingen: Psalm 81: 4 en 12 OB
Gebed
Schriftlezing: Johannes 9: 1 - 7; 24 - 41
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 146: 3 en 6 OB
Verkondiging
Zingen: Lied 444
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Schriftberijming 8: 1, 2 en 4
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. A. Wagenaar
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Zie de mens
 
Welkom
Zingen: Psalm 89: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Schriftberijming 13: 2 en 3
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 27: 27-31
                       Johannes 19: 1 - 7
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 182: 1, 5 en 6
Verkondiging
Zingen: Opwekking 311
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 118: 11 en 14 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68: 10 OB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken