Liturgie
voor
Woensdag 11 maart 2015

Biddag voor gewas en arbeidAanvang 19.30 uur
Voorganger: ds. M. Biewenga
 
Welkom
Zingen: Psalmen voor Nu 84
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 133: 1, 2 en 3 NB
Gebed
Schriftlezing: MattheŁs 6: 19 - 34
Zingen: Opwekking 40
Verkondiging
Zingen: Lied 479: 1, 2, 3 en 4
Zingen: Gezang 37: 1 en 2 GK
Gebed om Gods Koninkrijk
Inzameling van de gaven
Zingen: Gezang 37: 5 GK
Gebed voor gewas en arbeid
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: Psalm 145: 3, 4 en 5 GK
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken