Liturgie
voor
Zondag 8 maart 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Oudste zoon, kom tot je Vader!
 
Welkom
Zingen: Psalm 92: 1 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 581
Lezing van de Wet
Zingen: Opwekking 350
Gebed
Schriftlezing: Lucas 15: 21 - 32
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 34: 1 en 5 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 136
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 98: 2 en 4 OB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: De tweede sleutel van Gods Koninkrijk
 
Welkom
Zingen: Psalm 93: 1 en 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 715
Gebed
Schriftlezing: MattheŁs 18: 15 - 20
Lezing van zondag 31 uit de Heidelberge Catechismus
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 17: 3 en 4 OB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 413
Kinderen terug in de kerk
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 636
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: OOpwekking 249
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken