Liturgie
voor
Zondag 1 maart 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Jongste zoon, kom tot je Vader!
 
Welkom
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 671
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119: 88 OB
Gebed
Schriftlezing: Lucas 15: 11 - 20
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 130: 1 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 103: 5 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Opwekking 599
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 257
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. M. Biewenga
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Psalm 15: 1, 2 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 217: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: MattheŁs 5: 11 - 48
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 127: 1 , 2 en 3
Schriftlezing: Deuteronomium 30: 11 - 20
Verkondiging
Zingen: Psalm 105: 2, 4 en 21 GK
Kinderen terug in de kerk
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 15:4 NB
Dankgebed
Luisterlied: Opwekking 601
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 276
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken