Liturgie
voor
Zondag 22 februari 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. D. Dunsbergen
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Jezus verbindt lijden met hoop
 
Welkom
Zingen: Lied 177: 1, 2 en 7
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 OB
Lezing van de Wet
Zingen: Lied 344: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: Johannes 11: 17 - 44
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 91: 1 en 2 NB
Verkondiging
Zingen: Schriftberijming 12: 1 en 3
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 68: 7 en 12 NB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. D. Dunsbergen
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Dankbaar wortelen
 
Welkom
Zingen: Lied 320: 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 116: 1, 3 en 6 NB
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 15: 1 - 13
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 18: 9 en 15 NB
Lezing zondag 32 uit de HC
Verkondiging
Zingen: Psalm 119: 3 en 4 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 44: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 449: 5
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken