Liturgie
voor
Zondag 15 februari 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Mensenmens
 
Welkom
Zingen: Psalm 33: 1 en 8 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 481: 1 en 3
Lezing van de Wet
Zingen: Opwekking 674
Gebed
Schriftlezing: Lucas 10: 25 - 37
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 112: 1, 3 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 475: 1, 2 en 3
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 143: 1 en 10 OB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. S.P. Roosendaal
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Je hebt (g)één keus
 
Welkom
Zingen: Zingend gez. 215: 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 18: 1 NB
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 7: 13 - 8: 1
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 95: 3
Verkondiging
Zingen: Psalm 118: 7 en 8 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 95: 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 687
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken