Liturgie
voor
Zondag 8 februari 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. A.D. Vos
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Psalm 95: 1 en 5 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 19: 1, 2 en 3 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 19: 5 NB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 29
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 71: 1, 2 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Evangelische liedbundel 343
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 267
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. G. Huisman
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Bid je voor mij?
 
Welkom
Zingen: Opwekking 40
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 NB
Gebed
Schriftlezing: Kolossenzen 1, 1-11. 21 - 23
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Gezang 317 : 2
Verkondiging
Zingen: Gezang 465: 1 en 2
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 89 : 8 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 314: 3 en 4
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken