Liturgie
voor
Zondag 1 februari 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: De eenzame aangeraakt
 
In memoriam zr. B. Buurma-Volders
Zingen: Psalm 121: 1 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 518
Lezing van de Wet
Zingen: Evangelische Liedbundel 302
Gebed
Schriftlezing: Marcus 5: 21 - 43
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 103: 5 NB
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 150: 1 en 3
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Opwekking 698
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 33: 7 en 8 NB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Bij Jezus bungel je niet
 
Welkom
Zingen: Lied 320: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 116: 1 en 4 OB
Gebed
Schriftlezing: MattheŁs 11: 2 - 6
                       Jesaja 61: 1 - 6
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 73: 1, 6 en 9 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 146: 3, 5, 6, 8 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: OOpwekking 614
Geloofsbelijdenis
Zingen: Johannes de Heer 641: 1, 3 en 4
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken