Liturgie
voor
Zondag 25 januari 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Kom achter Jezus aan
 
In memoriam br. A. Ham
Zingen: Psalm 116: 1 en 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 488
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 25: 5 en 6 NB
Gebed
Schriftlezing: MattheŁs 4: 12 - 22
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 47: 1 en 3
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 210: 1, 2 en 3
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 95: 4 OB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Sleutels in de kerk?
 
Welkom
Zingen: Psalm 65: 2 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 302: 1, 3 en 4
Gebed
Schriftlezing: MattheŁs 16: 13 - 20
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 118: 10 OB
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 140: 1 en 4
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 347
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 73: 9 en 11 NB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken