Liturgie
voor
Zondag 18 januari 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Zie het Lam van God aan Tafel
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 65: 1 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 369
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 65: 2 OB
Gebed
Schriftlezing: Johannes 1: 19 - 34
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 30: 1 en 3 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 33: 7 NB
Kinderen terug in de kerk
Lezing 2e deel Avondmaal formulier
Gebed
Zingen: Johannes de Heer 994: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen: Johannes de Heer 994: 3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 33: 11 OB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Jezus kiest voor jou. Voor wie kies jij?
 
Welkom
Zingen: Psalm 63: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 769
Gebed
Schriftlezing: MattheŁs 4: 1 - 11
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 485: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Psalm 91: 1 en 3 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 42: 4 en 5 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Evangelische Liedbundel 125
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken