Liturgie
voor
Zondag 11 januari 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: kand. J. Hoefnagel
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 123
Stil gebed
Votum
Zingen: Schriftberijming 30: 1, 3 en 5
Lezing van de Wet
Zingen: Lied 48: 3, 6 en 8
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 3: 14 - 22
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 25: 4 en 6 NB
Verkondiging
Lezing 1e deel Avondmaal formulier
Zingen: Psalm 139: 14 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 86: 4 NB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Ook in 2015 wandelen in het Licht der wereld
 
Welkom
Zingen: Psalm 67: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 624
Gebed
Schriftlezing: Efeze 5: 1 - 21
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 89: 3 en 7 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 92: 7 en 8 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Evangelische Liedbundel 184: 1 t/m 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Evangelische Liedbundel 390: 1, 2 en 4
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken