Liturgie
voor
Zondag 4 januari 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. H.J. Th. Velema
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 47: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 84: 1 en 5 OB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 139: 14 NB
Gebed
Schriftlezing: Johannes 1: 19 - 40
Zaligspreking
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 119: 1, 3 en 17 OB
Tekstlezing
Verkondiging
Zingen: Psalm 138: 3 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 78: 1 en 4
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. H.J.Th. Velema
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Lied 476: 1, 4 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 102: 12 en 13 NB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 119: 89 - 96
                       MattheŁs 24: 32 - 42
Zaligspreking
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 19: 3, 4 en 5 NB
Tekstlezing
Verkondiging
Zingen: Psalm 119: 48 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Gezang 113: 1 (HV 1938)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 113: 5 (HV 1938)
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken