Liturgie
voor
Zondag 18 februari 2018Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Glanzen van Gods nabijheid
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 105: 3 en 24 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 23
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 25: 6 en 7 OB
Gebed
Schriftlezing: Exodus 34: 29 - 35
                       2 KorintiŽrs 3: 7 - 11
Zingen: Toonhoogte 522
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 89: 7 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 334
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. S.P. Roosendaal
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Gedoopt uit de hemel
 
Welkom
Zingen: Psalm 24: 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 615
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 326: 2 en 4
Gebed
Schriftlezing: Marcus 11: 15-18 en 27-23
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 614
Verkondiging
Zingen: Psalm 118: 7 en 8 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 399: 6
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken